Objednání a průběh spolupráce

Objednat se můžete telefonicky ve všední dny na čísle 797 831 463 (od 8.30 do 18 hodin) nebo mi zaslat SMS nebo email (gabriela@kahankova.cz) s informací, že máte zájem o konzultaci. Během konzultací telefon nezvedám, ale ozvu se vám zpět, jakmile to bude možné.

Telefonicky se dohodneme na termínu setkání a dle povahy vašeho problému také na tom, kdo se prvního sezení zúčastní.

Vzhledem k tomu, že nemám sjednaný smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami, služby jsou hrazené přímo klientem.

Při práci se řídím Etickým kodexem psychologické profese, jehož součástí je zachovávání mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se během naší spolupráce dozvím. Konzultace je možné poskytovat i anonymně. Vámi sdělené informace považuji za důvěrné a tuto zásadu chápu jako podstatnou podmínku k vytvoření bezpečného prostoru pro naši spolupráci. Výjimku v prolomení mlčenlivosti tvoří všeobecná oznamovací povinnost o závažných trestných činech (platící pro každého občana). V těchto případech však o tom vždy s klientem předem mluvím.

Na první konzultaci si ujasníme, jaká máte očekávání Vy a zda a jakou možnou pomoc vám mohu nabídnout já. Z toho vyplyne i forma spolupráce. Možná je individuální práce s dospělým či dítětem, zvlášť s rodiči, párem nebo s celou rodinou. Počet a frekvence setkávání může být velmi různá – od jednorázových konzultací po pravidelnou dlouhodobou péči.

V průběhu spolupráce také pravidelně společně s klientem hodnotíme, zda má pro klienta efekt a přináší mu to, co potřebuje.  Podle toho také upravujeme a ladíme další spolupráci.

Základem naší spolupráce je vzájemná důvěra, dobře navázaný vztah a z mé strany i filosofie a přesvědčení, že jakkoliv se jeví situace složitá a těžká, vždy je možné a smysluplné situaci posouvat, udělat snesitelnější, jasnější, poskytnout podporu, nalézt vnitřní zdroje pro to, abychom ji mohli zvládnout.

Způsob práce volím dle potřeb klientů. Některá setkání proběhnou jako ryze „povídací“, jiná mohou být velmi pestrá – u dospělých i dětí využívám práci se škálami, figurkami a pískovištěm (sand tray), hračkami, maňásky, různými terapeutickými kartami (zaměřenými na příběhy, emoce, zpětné vazby), výtvarnými technikami nebo specifickými terapeutickými metodami (práce s rodinou s metaforou Ostrova rodiny, Kids skills  – metoda práce s dětmi a dospívajícími na rozvoji jejich dovedností atd.