O mně

Mgr. Gabriela Kahánková

Základem mé práce s klienty je přesvědčení, že za každých okolností je smysluplné a také možné dosáhnout změny k lepšímu.

V práci jsou mi velmi blízké principy „na řešení orientovaného přístupu“, který zaměřuje pozornost zejména na to, co dobře funguje, hledá silné stránky klienta, jeho zdroje, zajímá se o to, kam klient směřuje a jak bude jeho budoucnost vypadat, až jeho trápení zmizí. Díky tomu se s klienty dokážeme podívat na to, co skutečně ve svém životě chtějí a ne pouze na to, co je špatně a co nefunguje.  Každý malý krok směrem ke smysluplnému cíli má svůj význam. 

Filozofickou základnou je mi Logoterapie. Tento psychoterapeutický směr staví především na hodnotách klienta, pomáhá klientovi nahlédnout na možnosti, které má (ač to může vypadat, že žádné nemá) a najít nejlepší možnou volbu v jeho konkrétní situaci.

V práci s párem je mi velkou inspirací John Gottman, americký psycholog zabývající se celoživotně výzkumem i terapií rodiny a manželství. Hlavní myšlenkou v Gottmanově pojetí práce se vztahem je podpora vzájemného poznání partnerů, důvěry, pěstování respektu mezi partnery, vzájemná podpora v realizaci osobních snů, ale i konstruktivní práce s konfliktem.

Vzdělání:

 • 1995-2000  Masarykova Univerzita Brno, Fakulta filosofická, jednooborová psychologie
 • 1995-1998  Pražská psychoterapeutická fakulta (MUDr.Skála, PhDr.Růžička)
 • 2002 -2007 Výcvik v Logopterapii a existenciální analýze – akreditované komplexní psychoterapeutické vzdělání  (PhDr.Kosová, IPIPAPP)

Absolvované odborné kurzy:

Test kresby postavy a stromu (PhDr.Altman)

Pravo a levohemisférová dyslexie, diagnostika a náprava (PaeDr. O.Zelinková)

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením (PhDr.D.Krejčířová PhD)

Malý tyran a malý tyran po 20 letech (PhDr.J.Prekopová)

Diagnostika sy.CAN  – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě  (PhDr.Procházková)

Ostrov rodiny – terapeutická práce s rodinným systémem s metaforou OR  (PhDr. Rieger)

Orientace na řešení v krátké terapii (Mgr.Pěnička, PhDr.Doubravová)

Metoda dobrého startu  – všestranný rozvoj dítěte před vstupem do školy (PhDr.Swierkoszová)

Relaxační techniky při práci s dětmi s LMD – možnosti práce s dětmi s poruchami aktivity a pozornosti (PaeDr.Žáčková)

Respektovat a být respektován – akreditovaný kurz Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, (PhDr.Kopřiva, Mgr.Kopřivová)

Sandplay/Sandtray – terapeutická práce s herním pískovištěm (Mgr.Tříletá)

Dítě a konfliktní situace v rodině (MUDr.Pöthe)

Efektivní rodičovství  (Mgr. et Mgr. Baránková)

My backpack  – terapeutická práce s traumatem u dítěte, které  bylo odebráno z rodiny (Mgr. Vykypělová, Mgr. Šimečková)

Kids´ Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou (Dalet, Mgr. Zatloukal, PhD. et PhD.)

Posttraumatická stresová porucha ve vztahu k domácímu násilí (K.Šinková, DiS)

Úvod do neurovědy a satirovské sand-tray terapie (Dr. Madeleine De Little)

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení (Dalet, Mgr. Zatloukal, PhD. et PhD.)

Pracovní zkušenosti:

 • Pedagogicko – psychologická poradna Blansko a Vyškov, 2000 – 2006
  Diagnostika výukových potíží dětí ve škole, zvládání výchovných problémů s dětmi, kariérové poradenství, terapeutická práce s rodinou, vedení podpůrných dětských skupin, příprava dětí na vstup do školy
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Vyškov, 2001
  Diagnostika a poradenství v oblasti adopce a pěstounské péče. Působení ve stacionáři pro mentálně handicipované
 • Manželská a rodinná poradna v Brně – Centrum sociálních služeb Brno, 2006 
  Individuální, párové a rodinné poradenství a psychoterapie
 • Poradenské centrum Frýdlant nad Ostravicí – Charita Frýdek-Místek, 2016 – dosud
  Individuální, párové a rodinné poradenství
 • Rodinná poradna – Centrum sociálních služeb Ostrava, 2016 – 2020
  Individuální, párové a rodinné poradenství. Spolupráce se střediskem Náhradní rodinné péče – poskytování podpory pěstounům, terapeutická práce s dětmi, vedení podpůrných skupin. Práce s rodiči v rozvodovém konfliktu, spolupráce s OSPOD ( sociálně právní ochrana dětí).
 • Náhradní rodinná péče – Centrum sociálních služeb Ostrava, 2020 – dosud
  Poskytování podpory pěstounům, terapeutická práce s dětmi.
 • Soukromá psychologická praxe, od 2019