Nabízím

Dospělým klientům v individuální péči nabízím poradenství a psychoterapii v těchto oblastech: provázení a podpora klienta v krizi a obtížné životní situaci (rozvod, úmrtí blízké osoby, ztráta zaměstnání, ztráta smyslu života, pocity prázdnoty, nespokojenosti v životě, nízké sebevědomí, problémy v pracovním životě, konflikty v rodině a mezilidských vztazích). Nabízím také odborné doprovázení při procesu sebepoznání a rozvoje osobnosti.

dětskými klienty můžeme pracovat na těchto tématech: sebedůvěra, vztahové problémy s vrstevníky, úzkosti, obavy, podpora při vztahových krizích v rodině – rodiče v rozvodovém konfliktu, vztahové problémy v nově konstruované rodině, poruchy chování  nebo psychosomatické poruchy (bolesti bříška, hlavy, potíže se spánkem), problémy ve škole – výukové či vztahové, provázení dítěte při ztrátě blízké osoby, péče o děti se specifickými zkušenostmi v náhradní rodině, konflikty dospívajících s rodiči. Samostatně s dětmi pracuji zpravidla od 6-ti let, záleží však vždy na vyspělosti dítěte a jeho motivaci ke spolupráci.

Klientům – rodičům – nabízím poradenství v těchto oblastech: porozumění a náhled na vývojové potřeby dítěte, respektující komunikace s dítětem, tvorba dohod s dětmi, hranice ve výchově, motivace dítěte, pomoc při neshodách ve výchovných postojích rodičů, zvládání výchovy dítěte s poruchami chování, komunikace s dospívajícími dětmi. Dále poskytuji rodičům v rozvodovém konfliktu pomoc při tvorbě dohod týkajících se péče o děti, kontaktu dětí s oběma rodiči, předávání dítěte, náhled na potřeby dítěte v rozvodové situaci.

Manželským a nesezdaným párům nabízím poradenství a psychoterapii v těchto oblastech: pomoc v partnerských krizích, podpora fungujícího a zdravého vztahu, vyjadřování potřeb a očekávání, respektující komunikace v páru, porozumění příčinám neshod a možnosti rozpoznání a návratu k tomu, co je pro pár důležité a spojující.  V rozchodové či rozvodové situaci nabízím pomoc směřující k důstojnému ukončení vztahu, s cílem mírnit negativní dopad na všechny zúčastněné. Nabízím pomoc a podporu párům zatíženým nevěrou, mimomanželskými vztahy, násilím mezi partnery, párům potýkajícím se s problémy v intimní oblasti.

S celými rodinami pracuji obvykle při vztahových potížích, konfliktech v rodinách, mezigeneračních sporech. Podporuji respektující komunikaci všech členů rodiny, schopnost vyjadřovat svoje potřeby a očekávání, tvorbu dohod. Poskytuji podporu rodinám v krizi (ztráty, náročné situace s výchovou dětí, agrese v rodině, sourozenecké konflikty).

Neprovádím klinickou diagnostiku u dětí ani u dospělých.